วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ปริวาส


18-28 พฤศจิกายน 2562
ปริวาสกรรม วิปัสสนากัมมัฏฐาน
 วัดดอนรังกัมมัฏฐาน (ปฏิปทาอริยะวงศ์)
ตำบล หนองกะท้าว
อำเภอ นครไทย
จังหวัพิษณุโลก
65120

ติดต่อ ประธานสงฆ์
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
0955696448

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...