หนังสือ ไม่ตกนรกอีกแล้ว (พระภาวนาพิศาลเมธี วิ)

1.หนังสือใครเป็นผู้บรรลุธรรม


2.หนังสือความสิ้นกรรม


h


3.ไม่ต้องตกนรกอีกแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...