วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ปฏิบัติธรรม โรงเรียนวัดบ้านนา ชลบุรี


ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ผู้บริหาร ครูและบุคคลกรทางการศึกษา 
โรงเรียนวัดบ้านนา ฟินวิทยาคม ชลบุรี 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น 1 
ส่วนอบรมวางแผนและพัฒนา 
สถาบันวิปัสสนาธุระ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา 
โดยคณะพระวิปัสสนาจารย์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...