วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มหาสรคาราม

โรงเรียนวิถีพุทธ อบรมคุณธรรมวิถีพุทธ
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มหาสรคาราม
สถานที่อบรม สำนักปฏิบัติธรรม
วัดพระธาตุนาดูน มหาสารคาม
๑ พระครูสังฆรักษชัยพร จนฺทวงฺโส ผช.วัดรองเจ้าคณะอำเภอประโคนชัย 
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสถานป่าแก้ว บุรีรัมย์ 
หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์
๒.พระคัมภีร์เทพ วรรธน์นศรี 
หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์
คณะพระวิทยากรวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม 
สถาบันวิปัสสนาธุระ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
x

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...